İbn Kemmûne’nin Cisim Anlayışı

Abstract

İslâm felsefenin klasik dönem çalışmalarının ardından, on ikinci yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanmanın resmini görmek ve sonraki süreci anlamak bakımından İbn Kemmûne dikkat çeken isimlerdendir. Bu makale onun daha önce akademik camiada tartışılmamış cisim teorisiyle ilgilidir. Bundan dolayı konu, mümkün bir mahiyet olarak cismin nasıl varlık kazandığı ve bu süreci yönlendiren ilkelerin tabiat alanına nasıl yansıdığı, cismin ne olduğu, kurucu unsurları, çeşitleri, nitelikleri ve eklentileri çerçevesinde tabiat felsefesi ve metafizikle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylece İbn Kemmûne’ye göre ilk cismin ilk felek olduğu, daha sonrakilerin sudûr süreci içerisinde meydana geldiği ve cismin sebebinin akıl olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca madde ve sûretten oluşan cismin; kesintisiz, kendisine işaret edilen ve aklen sonsuz bölünebilir bir cevher olduğu belirlenmiş, ancak cismin kurucu unsurlarından olan madde ve sûretin cevher kategorisi altında değerlendirilmediği görülmüştür. Diğer taraftan İbn Kemmûne’nin müstakil eserlerinde ve şerhlerinde Meşşâî ve İşrâkî geleneğin cisim hakkındaki temel iddialarına yaklaşımı gözden geçirilmiştir. Bu iddiaların detayında yapılan ispatlar ve akıl yürütmelerde, cismin tanımı ve tabiatı konusunda İbn Kemmûne’nin büyük oranda İbn Sînâ gibi, cismin nitelikleri ve eklentileri konusunda ise kısmen Sühreverdî gibi düşündüğü anlaşılmıştır. Çalışmada Sühreverdî’de dönüşüm geçiren İbn Sînâ’nın cisim teorisinin, İbn Kemmûne’de nasıl şekillendiği ve bu bağlamda özgün bir içeriğinin olup olmadığı araştırılmıştır. Böylece sistem kurucu olan her iki filozoftan sonra, İslâm düşüncesinde felsefî birikimin değişim, dönüşüm ve aktarım sürecini takip edebilmek açısından makalenin alana katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Download options

PhilArchive    Upload a copy of this work     Papers currently archived: 72,855

External links

Setup an account with your affiliations in order to access resources via your University's proxy server

Through your library

Analytics

Added to PP
2021-04-28

Downloads
11 (#859,949)

6 months
4 (#162,565)

Historical graph of downloads
How can I increase my downloads?

References found in this work

The Illuminationist Tradition.Hossein Ziai - 1995 - In Seyyed Hossein Nasr & Oliver Leaman (eds.), History of Islamic Philosophy. London: Routledge. pp. 465--496.
Ibn Kammuna and the New Wisdom of the Thirteenth Century.Y. Tzvi Langermann - 2005 - Arabic Sciences and Philosophy 15 (2):277-327.

Add more references

Citations of this work

No citations found.

Add more citations

Similar books and articles

Erken Dönem Eş‘Ariyye’de Dakîku’L-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
Meşşâî İslam Filozoflarında ‘Tabiat’ Kavramı.Nuri Adıgüzel - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):5-21.
Platon’Un Timaios Diyalogunda Tanrı Ve Evrenin Oluşumu.Şamil Öçal - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):65-83.
Kıyas Şekillerinin Ortak Ve Farklı Yönleri.Şerefettin Adsoy - 2016 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 6 (2):109-124.
Felsefenin Doğuşuna İçkin Bir Unsur Olarak Mitos.Mehmet Buğra Özgöçer - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 6 (1):15-26.
İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
Meşş'î Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi.Mehmet Vural - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (1):53-83.
Gazzalî Ve Thomas Aquinas’Ta Tanrı’Nın Kudreti Ve İmkansızlık.Özcan Akdağ - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):23-34.
Bernard Williams Düs̩üncesinde Antik Grekler Ve Ahlaki Ilerlemecilik.Sebile Başok Diş - 2017 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 10 (1).
Sporun felsefi̇ boyutlarinin değerlendi̇ri̇lmesi̇.Ersin Afacan & Nazmi Avci - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:85-95.