Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Distraction Modulates Self-Referential Effects in the Processing of Monetary and Social Rewards.Jia Zhu & Youlong Zhan - 2019 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Influence of Self-Relevance and Reputational Concerns on Altruistic Moral Decision Making.Youlong Zhan, Xiao Xiao, Qianbao Tan, Shangming Zhang, Yangyi Ou, Haibo Zhou, Jin Li & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • The Influence of Self-Relevance and Cultural Values on Moral Orientation.Junfeng Bian, Liang Li, Jianzhou Sun, Jie Deng, Qianwei Li, Xiaoli Zhang & Liangshi Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations