Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Metafysiikka valistuksena.Jani Hakkarainen - 2022 - In Hemmo Laiho (ed.), Valistuksen perinnöt: Suomen Filosofisen Yhdistyksen kollokvion esitelmiä. Turku: University of Turku. pp. 37-48.
  Kirjoituksessa argumentoin, että metafysiikka on ollut valistusta, vaikka se edelleen kaipaa lisää valistumista, kun valistus ymmärretään avoimena prosessina, joka ei ole ajasta ja paikasta riippuvaista. Käsittelen ensin sitä, mitä metafysiikka ja valistus ovat. Sitten lausun länsimaisen metafysiikan historiasta hyvin lyhyesti. Päätän esseen argumentoimalla, että metafysiikka on valistunutta siinä mielessä, että klassisen substanssi-ominaisuus-skeeman sokeasta seuraamisesta on pitkälti päästy eroon. Metafysiikka kaipaa kuitenkin lisää valistusta ja kriittistä tarkastelua, jotta vapaudumme täysin kyseisen skeeman ja modernin predikaatti-logiikan johdatuksen aiheuttamasta kolmesta ongelmallisesta suositusta (tausta)oletuksesta: (1) (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Contextualism Vs. Relativism: More Empirical Data.Markus Kneer - 2022 - In Jeremy Wyatt, Julia Zakkou & Dan Zeman (eds.), Perspectives on Taste. Routledge.
  Contextualism is the view that the extension of perspectival claims (involving e.g. predicates of personal taste or epistemic modals) depends on the context of utterance. Relativism is the view that the extension of perspectival claims depends on the context of assessment. Both views make concrete, empirically testable predictions about how such claims are used by ordinary English language speakers. This chapter surveys some of the recent empirical literature on the topic and presents four new experiments (total N=724). Consistent with contextualism (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark