Switch to: References

Citations of:

Darwin in Russian Thought

Univ of California Press (1988)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Demonstrating Unselfishness: They Haven't Done It Yet.Stephen C. Stearns - 1989 - Behavioral and Brain Sciences 12 (4):722-722.
 • Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • The Gentleman and the Rogue: The Collaboration Between Charles Darwin and Carl Vogt.Martin Amrein & Kärin Nickelsen - 2008 - Journal of the History of Biology 41 (2):237-266.
  This paper investigates the relationship between the eminent 19th-century naturalists Charles Darwin and Carl Vogt. On two separate occasions, Vogt asked Darwin for permission to translate some of the latter’s books into German, and in both cases Darwin refused. It has generally been assumed that Darwin turned down Vogt as a translator because of the latter’s reputation as a radical libertine who was extremely outspoken in his defence of scientific materialism and atheism. However, this explanation does not fit the facts, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark