Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • The Darwinian Rhetoric of Science in Petr Kropotkin's Mutual Aid. A Factor of Evolution.Riccardo Nicolosi - 2020 - Berichte Zur Wissenschaftsgeschichte 43 (1):141-159.
  Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, EarlyView.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Anthropo-Éthologie des Non-Humains Politiques.Vinciane Despret - 2006 - Social Science Information 45 (2):209-226.
  English The temptation to seek in primates our own origin is still found in ethology. More broadly speaking, we see that the animal kingdom is often used as an anthropological operator of identity, using either similitude or inversion or contrast. The observation data most often reflect values, or even preferences, concerning modes of social organization. However, this observation should not lead to relativism. On the contrary, it invites us to envisage ethological knowledge as constructing humans and animals at the same (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Sociobiology's Bully Pulpit: Romancing the Gene.Glendon Schubert - 1991 - Behavioral and Brain Sciences 14 (4):749-750.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Obstacles to Expanding Human Evolutionary Theory.Linnda R. Caporael - 1991 - Behavioral and Brain Sciences 14 (4):750-753.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • An Explanatory Mechanism That Merits More Attention.Nancy Eisenberg - 1991 - Behavioral and Brain Sciences 14 (4):749-749.