Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. O wątpliwej moralności pewnych rozpowszechnionych form modlitwy.Saul Smilansky - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):7-16.
  W chwilach szczególnego zagrożenia ludzie zwykle błagają Boga o pomoc dla siebie lub swoich bliskich, modląc się na przykład, żeby lawina zmieniła kierunek lub żeby znalazł się dawca organów dla czyjegoś umierającego dziecka. Taka modlitwa wydaje się naturalna, a dla wierzących nawet rozumna i akceptowalna. Niestosowne wydaje się potępianie takiej typowej modlitwy jako czegoś złego. Ale kiedy dokładnie zbadać, co się rzeczywiście dzieje w takich sytuacjach, to okazuję się, że często tego rodzaju modlitwa jest moralnie dyskusyjna. Autor twierdzi, że taka (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Black magic and respecting persons—Some perplexities.Saul Smilansky & Juha Räikkä - 2020 - Ratio 33 (3):173-183.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • A moral problem about prayer.Saul Smilansky - 2014 - Think 13 (36):105-113.
  At a time of acute danger, people commonly petition God for help for themselves or their loved ones. Such prayer seems natural and, indeed, for believers, reasonable and acceptable. But once we closely examine what is actually happening in such situations, we see that frequently such prayer is not morally innocuous. I present a number of examples which illustrate the difficulty, and argue that even assuming the benevolence of the deity does not suffice to make such prayer legitimate.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Is praying for the morally impermissible morally permissible?Daniel Peterson - 2014 - International Journal of Philosophy and Theology 75 (3):254-264.
  Saul Smilansky has argued that, since acts of petitionary prayer are best understood as requests, not desires, there may be many more impermissible prayer acts than one might expect. I discuss Smilansky’s analysis and argue that his conclusion follows only for those who do not believe in an omnipotent, omniscient, and perfectly benevolent deity and take advantage of what Smilansky calls the theist’s ‘moral escape clause’. However, I take my argument to lead us to a variant of the problems of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Expressions of Preference and Other Morally Problematic Instances of Prayer.Bertha Alvarez Manninen - 2019 - Journal of Religious Ethics 47 (4):679-695.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark