Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Empatia moraalisen toimijuuden perustana.Erika Ruonakoski - 2019 - Ajatus 76 (1):315-330.
  Artikkelissani syvennyn Elisa Aaltolan teoksen Varieties of Empathy avaamiin kysymyksiin empatian luonteesta ja merkityksistä. Analysoin Aaltolan tapaa jakaa empatia erilaisiin muotoihin ja kysyn, tuleeko nämä muodot ymmärtää toisensa poissulkevina vai osittain päällekkäisinä kategorioina. Tämän lisäksi pohdin, missä määrin empatia voidaan jäsentää yhtäältä ”hyväksi ja hyödylliseksi” tai vaihtoehtoisesti ”pahaksi ja haitalliseksi”, ja voidaanko empatiaa ”käyttää” tahdonalaisesti, kuten kirjassa esitetään, vai onko se väistämätön ja jossakin määrin hallitsematon osa ruumiillista olemassaoloa. Kysyn myös, onko eläinten hyväksikäytössä kysymys oikeanlaisen empatian puutteesta vai sen ohella (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The Object and Limits of Empathy in Stein's Philosophy.Ruonakoski Erika - 2017 - In H. Tuorila-Kahanpää (ed.), Celebrating Teresa of Avila and Edith Stein : two seminars organised by the Secular Order of the Teresian Carmel in Helsinki in 2015 and 2016. Helsinki, Finland: OCDS Finland. pp. 25-38.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark