Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Black Magic and Respecting Persons—Some Perplexities.Saul Smilansky & Juha Räikkä - 2020 - Ratio 33 (3):173-183.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Dlaczego zła modlitwa nie jest możliwa?Miłosz Hołda - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):27-36.
  W artykule O wątpliwej moralności pewnych rozpowszechnionych form modlitwy Saul Smi- lansky rekonstruuje założenia moralnie niedopuszczalnej modlitwy. Założenia te dotyczą sposobu, w jaki Bóg wysłuchuje próśb modlących się ludzi, moralnego poziomu bóstwa i tych, którzy się modlą, a także natury relacji między modlitwą a wysłuchaniem jej przez Boga. W niniejszym artykule, podaję powody, dla których uważam, iż dokonana przez niego rekonstrukcja nie jest poprawna. Argumentuję, że niedopuszczalna moralnie modlitwa, o jakiej pisze Smilansky, w ogóle nie jest możliwa. Wskazanych przez niego (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark