Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Heideggerjevski Izvori Estetike Vsakdanjosti.Cristian Hainic - 2015 - Filozofski Vestnik 36 (1).
  Izhajajoč iz hermenevtične fenomenologije Martina Heideggerja, ki pretresa ontološki status umetniških del in se osredotoča na njihov značaj »stvari«, da bi destruirala tradicionalni pomen umetnosti, trdim, da za estetiko vsakdanjosti lahko rečemo, da pripada postheidegerjevski nalogi ponovnega premisleka umetnosti in temeljev estetike. Privzemanje hermenevtičnega pristopa k umetnosti ima za estetiko dvojno posledico: na eni strani širi njen doseg, s tem ko jo razširi onstran območja lepe/visoke umetnosti k vsakdanjim predmetom in izkustvom, in, na drugi strani, meče novo luč na pomen (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark