Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. The Inference Pattern Mou in Mohist Logic: A Monotonicity Reasoning View.Zhiqiang Sun & Fenrong Liu - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (4):257-270.
  Schemat wnioskowania mou w logice mohistycznej Biorąc za punkt wyjścia monotoniczność rozumowania, artykuł przedstawia systematyczny sposób interpretacji schematu wnioskowania mou w tekstach mohistycznych. Wzięliśmy pod uwagę zarówno perspektywę logiczną. jak i lingwistyczną, zwracając szczególną uwagę na specyfikę klasycznego języka chińskiego, rolę kontekstu i uwzględniając wszelkie możliwe wskazówki pochodzące ze źródłowych tekstów. Poprzez zastosowania reguł monotoniczności sformułowaliśmy jednolitą odpowiedź na pytanie, dlaczego shi er ran są uznawane za rozumowania poprawne, a shi er buran przeciwnie — uznawane są za kontrprzykłady.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Mohist canons.Chris Fraser - 2008 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  The Mohist Canons are a set of brief statements on a variety of philosophical and other topics by anonymous members of the Mohist school , an influential philosophical, social, and religious movement of China's Warring States period (479-221 B.C.). [1] Written and compiled most likely between the late 4th and mid 3rd century B.C., the Canons are often referred to as the “later Mohist” or “Neo-Mohist” canons, since they seem chronologically later than the bulk of the Mohist writings, most of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 • Two Indian dialectical logics: saptabhangi and catuskoti.Fabien Schang - 2010 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 27 (1):45-75.
  A rational interpretation is proposed for two ancient Indian logics: the Jaina saptabhaṅgī, and the Mādhyamika catuṣkoṭi. It is argued that the irrationality currently imputed to these logics relies upon some philosophical preconceptions inherited from Aristotelian metaphysics. This misunderstanding can be corrected in two steps: by recalling their assumptions about truth; by reconstructing their ensuing theory of judgment within a common conceptual framework.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations