Switch to: References

Citations of:

Plato's Political Philosophy

Johns Hopkins University Press (2010)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Ausland/Sanday Bibliography.Editors Proceedings of the Boston Ar - 2013 - Proceedings of the Boston Area Colloquium of Ancient Philosophy 28 (1):36-39.
 • Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas.Vilius Bartninkas - 2014 - Problemos 86:127-138.
  Šiame darbe Platono dialogas Valstybininkas analizuojamas filosofinio vientisumo ir savarankiškumo prieiga. Tokia prieiga yra aktuali atsižvelgiant į tradicinių Platono interpretavimo būdų, evoliucinio ir unitarinio metodų, keliamą problemą. Abu metodai Valstybininką interpretuoja didžiųjų Platono politinių dialogų, Valstybės ir Įstatymų, fone, taip trukdydami atskleisti vidinį dialogo teorinį nuoseklumą. Todėl straipsnyje renkamasi tirti pagrindines dialogo politines temas – konfliktą, valstybininkystę bei politinį žinojimą – ir šių temų ryšius. Aptariant politiškumo atsiradimą, jo svarbą konceptualizuojant politinę veiklą ir nurodant struktūrinius valstybininkystės elementus, straipsnyje teigiama, kad (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark