Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Resolved and unresolved bioethical authenticity problems.Jesper Ahlin Marceta - 2020 - Monash Bioethics Review 38 (1):1-14.
  Respect for autonomy is a central moral principle in bioethics. It is sometimes argued that authenticity, i.e., being “real,” “genuine,” “true to oneself,” or similar, is crucial to a person’s autonomy. Patients sometimes make what appears to be inauthentic decisions, such as when anorexia nervosa patients refuse treatment to avoid gaining weight, despite that the risk of harm is very high. If such decisions are inauthentic, and therefore non-autonomous, it may be the case they should be overridden for paternalist reasons. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Foreigner as a priviledged moral agent.Wojciech Lewandowski - 2022 - Analiza I Egzystencja 60:43-63.
  Artykuł dotyczy doświadczenia moralnego podmiotu pozostającego poza siecią bliskich relacji. Analizuję dwie reguły niezależności moralnej, które mogłyby świadczyć o uprzywilejowaniu podmiotu w tego rodzaju sytuacjach. Zgodnie z pierwszą podmiot pozostający poza siecią relacji unika zagrożeń związanych z utożsamieniem z rolą społeczną. Zgodnie z drugą działania podejmowane przez podmiot charakteryzują się wyższym stopniem bezinteresowności, a co za tym idzie – większą wartością moralną. Argumentuję, że reguły te mogą mieć jedynie charakter prima facie i są ograniczone wieloma czynnikami. Wskazuję również, że uprzywilejowanie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • A Non-Ideal Authenticity-Based Conceptualization of Personal Autonomy.Jesper Ahlin Marceta - 2019 - Medicine, Health Care and Philosophy 22 (3):387-395.
  Respect for autonomy is a central moral principle in bioethics. The concept of autonomy can be construed in various ways. Under the non-ideal conceptualization proposed by Beauchamp and Childress, everyday choices of generally competent persons are autonomous to the extent that they are intentional and are made with understanding and without controlling influences. It is sometimes suggested that authenticity is important to personal autonomy, so that inauthenticity prevents otherwise autonomous persons from making autonomous decisions. Building from Beauchamp and Childress’s theory, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations