Works by Teske, Joanna Klara (exact spelling)

6 found
Order:
 1. Should Not “Beauty and Pleasure” Be Complemented with “Cognition and Communication”? Reflections Upon Denis Dutton's Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution.Joanna Klara Teske - 2011 - Diametros 28:105-114.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Morał z przykładów frankfurtowskich.John Martin Fischer, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):441-465.
  Przekład na podstawie: “The Frankfurt Cases: The Moral of the Stories”, Philosophical Review 119 : 315–336. Przekład za zgodą Autora Autor argumentuje, że morał przykładów frankfurtowskich jest następujący: jeśli determinizm przyczynowy wyklucza odpowiedzialność moralną, to nie na mocy eliminacji alternatywnych możliwości, a następnie odpowiada na najważniejsze wyzwanie dla tej tezy, mianowicie argument nazywany „obroną przez dylemat”.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zdolność reagowania na racje a odpowiedzialność moralna.John Martin Fischer, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):467-496.
  Przekład na podstawie: „Responsiveness and Moral Responsibility”, w: Responsibility, Character, and the Emotions: New Essays in Moral Psychology, red. Ferdinand Schoeman, 81–106; przedruk w: John Martin Fischer, My Way: Essays on Moral Responsibility, 63–83. Przekład za zgodą Autora. Autor przedstawia model odpowiedzialności moralnej oparty na faktycznej sekwencji i pojęciu zdolności reagowania na racje, a następnie przeprowadza analogię między tym modelem a opracowanym przez Roberta Nozicka modelem wiedzy opartej na faktycznej sekwencji, oraz wprowadza pojęcie semikompatybilizmu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  23
  Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel.Joanna Klara Teske - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (1):93-108.
  MORAL COMMITMENT OF THE REALISTIC, MODERNIST AND POSTMODERN NOVEL S u m m a r y The present paper discusses moral ideas expressed in the contemporary novel of the realistic, modernist and postmodern conventions. More precisely, it tries to define how the poetics of a given convention determines the novel’s ethical thought. It is argued that both the modernist and postmodern fiction, which are often perceived as amoral or relativist, are morally committed, though perhaps not as much as the realistic (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki.Joanna Klara Teske - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):59-80.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Czy dopuszczamy karę w zastępstwie za winowajcę?David Lewis & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):497-505.
  Przekład na podstawie: „Do We Believe in Penal Substitution?”, Philosophical Papers 26 : 203-209. Przekład za zgodą Wydawcy Artykuł D. Lewisa rozważa dopuszczalność poniesienia kary w zastępstwie za winowajcę w odniesieniu do aktualnie obowiązującego systemu prawa karnego, w którym kara nie pełni funkcji rekompensaty, i do chrześcijańskiej interpretacji śmierci Chrystusa w kategoriach Odkupienia. Może wydawać się, że obecnie kara zastępcza nie jest akceptowana, okazuje się jednak, że de facto akceptowana jest wybiórczo. Przynajmniej niektórzy chrześcijanie rozumieją śmierć Chrystusa w kategoriach spłacenia (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark