Results for 'Eylem Ozaltun'

(not author) ( search as author name )
40 found
Order:
 1. On the Reconstruction of Kantian Intuitions: Modern Logic.Eylem Ozaltun - 2008 - In Valerio Hrsg v. Rohden, Ricardo Terra & Guido Almeida (eds.), Recht und Frieden in der Philosophie Kants. de Gruyter. pp. 1--175.
 2.  8
  Dummett ve Davidson: Düşüncenin Dile Bağlılığı Üzerine.Eylem Özaltun - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):47-78.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Quin problema hi ha amb «Baldy»? Un enfocament no referencial radical de «jo».Eylem Özaltun - 2020 - Enrahonar: Quaderns de Filosofía 64:181.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  17
  Fenomenoloji ve Analitik Felsefe.Hacımuratoğlu Eylem - 2023 - Felsefe Arkivi 59:78-96.
  Yüzyılın başından itibaren, kıta felsefesi ve analitik felsefe arasındaki tartışmalı ayrımın ötesine geçmeye çalışan ve özellikle fenomenolojinin birleştirici bir rol oynadığı girişimlere daha çok rastlamaya başladık. İki gelenek arasındaki köprünün fenomenoloji üzerinden kurulması, fenomenoloji ve analitik felsefenin kökende ortak sorulardan yola çıkmış olmalarına, tarihsel gelişimleri boyunca yollarının çeşitli şekillerde tekrar tekrar kesişmesine ve kısmen de felsefeden beklentilerin benzerliğine bağlanabilir. Makale iki felsefe arasındaki gelgitli ilişkiyi “anlam” sorusu üzerinden ele alıyor ve son yıllarda özellikle zihin felsefesi alanında ortaya çıkan işbirliğinin arka (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  The evaluation of self‐care and self‐efficacy in patients undergoing hemodialysis.Eylem Bağ & Mukadder Mollaoğlu - 2010 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (3):605-610.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  13
  Yetersizlikten Etkilenmiş Yetişkin Bireye Sahip Annelerin Çocuklarının Takıntılı Davranışlarına Yöne.Dayi Eylem - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):487-487.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  Ontology and the Political Absolute: A Critical Reading of Spinoza on Women.Eylem Canaslan - 2023 - Manuscrito 46 (1):147-196.
  The “black page” in Spinoza’s Political Treatise has been much discussed and interpreted. These can be roughly divided into three groups: Approaches that see the “black page” as an extension of Spinoza’s theory of the passions and imagination; approaches that maintain that Spinoza excluded women from politics not because of their innate weaknesses but because of their social conditions; approaches that maintain that he excluded women because he saw them as weaker beings, but this contradicts his certain accounts, especially in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  23
  Growing Up Married : representing forced marriage on screen.Eylem Atakav - 2019 - Critical Discourse Studies 17 (2):229-241.
  ABSTRACTAccording to the UNICEF report entitled ‘Ending Child Marriage: Progress and Prospects’, there are 700 million women who were married as children, and 280 million girls are at risk of becoming child brides. In Turkey, according to the reports written by feminist organisations 1 in 3 marriages there is a child. These figures are alarming and signal the need for further and urgent research in the field. In 2016 I made my first ever film entitled Growing Up Married. The film (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Mona Lisa in Veils: Cultural Identity, Politics, Religion and Feminism in Turkey.Atil Eylem Atakav - 2007 - Feminist Theology 16 (1):11-20.
  Turkey has been experiencing an evolutionary feminist movement within the modernization project since 1923. This paper explores the relationship between politics, religion and feminism in the context of Turkish cultural identity and women's experience of the evolution of modernization evolution. Commencing with a discussion of the Time magazine cover-the Mona Lisa in veils-the paper gives examples of women's experiences of the divine and shifts in patriarchal culture. It also provides an overview of the history of feminism in Turkey, which offers (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  24
  Almanya'daki Birinci Nesil Türk Göçmenlerin Türk Televizyonlarının Haber Bültenlerini İzleme Ve Değe.Eylem Şentürk Kara - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):883-883.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  31
  Professional values of Turkish nurses: A descriptive study.Esin Cetinkaya-Uslusoy, Eylem Paslı-Gürdogan & Ayse Aydınlı - 2015 - Nursing Ethics.
  Background:Professional values improve the quality of nurses’ professional lives, reduce emotional exhaustion and depersonalization, increase personal success, and help to make collaborations with...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  20
  Eylem-Nesne İlişkileri Üzerine Sadece {-I}, {-Ø} Ekleriyle Çekimlenmiş Ad / Zamir Alan Eylemler mi G.Kerime Üstünova - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1143-1143.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Kuram-eylem bağlamı: çözümleyici bir felsefe denemesi.Nermi Uygur - 1975 - [I.Ü. Edebiyat Fakültesi].
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Ortak Eylem Amaçlı Metotla Yabancı Dil Öğretiminde Otantik Doküman Kullanımı.Özdemi̇r Huri - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):555-555.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Eylem Odaklı Yaklaşıma Göre Sınıf içi Hedef ve Etkinliklerin Hazırlanm.Deli̇baş Murat - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):241-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Şiddet Ve Susku: Bir Eylem Siyasasına Doğru.Mark Hobart - 1996 - Cogito 6:51-64.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Aristoteles'te Ahlaki Bir Eylem Olarak Yönetim ve Politika.Devrim Özkan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):135-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Murat Kaş. İrade ve Özgürlük Eylem ve Değer: Mukaddimât-ı Erbaa Tartışmaları Kavram-Problem-Argüman-Yaklaşım Haritası.Kübra Bilgin Tiryaki - 2024 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 10 (1):244-250.
  İrade ve Özgürlük Eylem ve Değer: Mukaddimât-ı Erbaa Tartışmaları Kavram-Problem-Argüman-Yaklaşım Haritası adlı kitabın değerlendirmesi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Walter Benjamin Düşüncesinde Teknik: İmkanlar, Eleştiri ve Politik Eylem.Murat Ertan Kardeş - 2020 - Felsefe Arkivi 52:1-18.
  The purpose of this article is to indicate the dimensions of Walter Benjamin’s conception of "technique". It is argued that the only way to understand his problematic technique is by considering the concepts of experience and political action. The present article emphasizes the philosopher’s transitivity of technical understanding through a wide range of reflections including Benjamin’s thoughts on Scheerbarts to "second technique" (zweite Technik), from his idea of collective corpus (Leib) to his understanding of experience (Erfahrung), and from the canonic (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Taslakları Aracılığıyla Metin Tutarlıklarının Sağlanması: Bir Eylem Ar.Mehmet Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1005-1005.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Alfred Sohn-Rethel’de Zi̇Hi̇N-Eylem İLi̇Şki̇Si̇.Fahri Alpyürür - forthcoming - Arete Political Philosophy Journal.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  16
  İdeolojik Çeviri Kararları ve Habermasın İletişimsel Eylem Kuramı Işığında Öneriler.Oktay Eser - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):281-281.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  25
  Temel Söz Varlığı Bağlamında Türkçe Ve Almancada En Sık Kullanılan Elli Eylemin Söz-Eylem Kuramı Çer.Faik Kanatli - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):733-733.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Eleştirel usun arılığı ve yeni iletişimsel eylemlilik halleri.Besim Karakadılar - manuscript
  İletişimsel eylem kuramı stratejik eylemi dışlamakla bizi gerçekçi bir doğruluk kavramı geliştirmekten alıkoyar. Halbuki, gerçekçi bir doğruluk kavramı, kuramın öndayanaklarından biridir. O halde, yeni bir mantık aracılığıyla, stratejik eylemi de bünyesine alan, yeni bir iletişimsel eylem anlayışının olanaklılığı sorgulanabilir. Bu bildiride böyle bir anlayışın nasıl geliştirilebileceği üzerinde duracağım.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  Koronavirüs Zamanında Kaderin Hitabı.Ramy Mahmoud - 2022 - Atebe 7:79-98.
  Koronavirüs olarak bilinen Covid-19 -salgını neredeyse iki yıldır hayatımızda. Salgının başlangıç aşamalarında kapsamlı bir çözüm bulunamadığı için âdeta şok yaşayan dünya, salgının yayılmasını önlemek için bir çözüm olarak tamamen karantinaya kapanmak zorunda kaldı. Uzun süren kapanmadan dolayı dünyanın her yerinde insanlar, psikolojik olarak bunalımlı bir dönem geçirmekteler. Hemen hemen herkes, bu bunalımdan bir çıkış yolu aramaktadır. Öte yandan, mezkûr bunalımlı dönemin toplumsal ve dinî açılardan da belirli yankıları olduğu söylenebilir. Örneğin boşanma ve intihar vakalarının artması bunlar arasında gösterilebilir. Dinî açıdan (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  28
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Satan as the machiavellian hero in paradise lost.Dilek Keçeci - 2009 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 2 (1):4.
  This study investigates common points between Milton’s and Machiavelli’s attempts to understand interpret the limits absolute power whether it belongs to God or the Prince. Milton characterizes satan as an epic hero with virtù, which is a characteristic lauded by Machiavelli as well. Despite this, when satan is in action, he loses these positive traits and turns to a Prince-like character who can justify the employment of vicious means to reach his aim. In the light of Machiavelli’s and Milton’s republican (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  14
  Wang Yangming’in "Sezgisel Bilgi" Kuramı: Eylemde Zihinsel-Spiritüel Bütünlük.İlknur Sertdemir - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):177-193.
  Milattan önce 6. yy’ da Konfuçyüs tarafından kuralcı bir çerçevede açıklanan ve bilgelikerdemlilik sentezini temel alan düşünce ekolüne ahlaki psikoloji kuramını getiren ilk fikir adamı Mengzi’dır. İnsanın doğuştan iyiliği önermesiyle duygu, düşünce ve eylem arasındaki tutarlılığı içgörüsel farkındalığa kaynak gösteren Mengzi, Çin felsefesine yeni bir soluk getirir. Bu önerme, 11.yy’da Neo-Konfuçyüsçü filozof Cheng Hao’ın sezgisel öğrenme metoduyla korunsa da önermenin Doğu Asya topraklarına yayılmasındaki asıl katkı Ming dönemi siyasetçisi, hattatı ve generali Wang Yangming’e aittir. Wang Yangming, Mengzi’dan aktardığı zihinsel-spiritüel (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  19
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (1):365-374.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  22
  Selefîlik Bize Ne Vaad Ediyor? -Kaotik Bir Dünyada Arınma ve Sabitlik Arayışının Politik Teolojisi-.Mehmet Evkuran & Yusuf Sayin - 2023 - Kader 21 (3):910-929.
  Kelime olarak ‘öncekiler’ anlamında selef kökünden türetilen Salafism, ‘öncekilerin izini takip edenlerin yolu’ demektir ve bir tür dinsel tutuculuk ve muhafazakârlık anlamına gelmektedir. İslam geleneğinde Islamic tenetlara katı ve literal bağlılığı ve dinin saf asıllarına dönüşü ifade eden Salafism, günümüzde İslami ilimler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda dinsel radikalizm ve köktencilikle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Geleneksel formuyla, dinsel akılcılığa ve yorum yanlısı olmaya karşı bir duruş üzerinden kendini kuran Salafism, din içi çoğulculuğa ve sekülerizme karşı öze dönüşcü bir tepkiyi (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Heidegger Düşüncesinde Ahlakın Olanağı.Banu Tümkaya Tekin - 2023 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 10 (2):65-79.
  Kantçı strateji skolastik dönem boyunca etkisinden çıkılamayan teolojik ahlak perspektifinin yıkılmasına yol açarken, aklın otonomisi argümanıyla hesaplaşmayan bir ahlakın düşünülemez olmasını sağlamıştır. Ahlak yasasını düşünebilme ve bu yasa doğrultusunda seçimlerde bulunma ve eyleme özgürlüğünü savunan bu argüman, insanın doğası gereği, kendi yasalarını belirleyen bir varlık olduğu kabulüne dayanmaktadır. Ancak bu kabul, insan ve yaşam dünyasına ilişkin yeni birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar karşısında gelişen varoluşçu itirazın en radikal temsilcilerinden Heidegger, Kant tarafından benimsenen kavram ve kategorilerin neredeyse tamamını reddetmiş ve (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  11
  Kur’'n’da Nefs Kavramı.Tuğba Günal - 2023 - Kader 21 (3):896-909.
  Nefsin tanımı, mahiyeti, özellikleri, ilişkili olduğu alanların tespiti hem metafiziğin hem de teolojinin en temel problemlerinden biridir. Öyle ki nefs konusunun ele alınış tarzı, İslam düşünce geleneğini topyekûn bu konu üzerinden inceleme imkânı dahi sunmaktadır. Zira varlığı ve özel olarak insanı anlama noktasında, nefs konusunun kozmolojik, ontolojik, epistemolojik ve ahlâkî alanların tümünün temeline yerleştirildiği görülmektedir. Bu durum, nefs teorisinin kendi içinde bir bütün oluşturacak şekilde değerlendirildiğini göstermektedir. Literatürde hâkim olan anlayışa göre, nefsin; a) varlığın oluşumunda önemli bir yer teşkil ettiği, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  23
  İbadet: Bilgi, Niyet ve Özgürlük.Şaban Ali DÜZGÜN - 2022 - Kader 20 (3):841-852.
  İbâdet, bütün akıl sahibi varlıkların Allah'ın varlığını idrak edebilme ve O'na karşı şükretme duygusu olarak tanımlanır. İbadet eylemini incelemek, ibadet edenin doğasını tahlil etmeyi gerektirir. Bu tahlil bizi ibadet eylemine eşlik eden bilgi/kavrayış, niyet/yönelimsellik ve sürecin sonunda ortaya çıkan özgürlükle buluşturur. Bilgi/kavrayış, Kur'an'ın ibâdet olarak işaret ettiği ilişki formuna en derin mânâyı verir. İbadet, Tanrı'nın mutlak yaratıcı iradesini keşfetme ve ona insanî seviyede eşlik etme arzusudur. Allah’ın varlığını ve birliğini bilmeye yapılan çağrı, ibadetin bilgi ve niyet unsuruna en üst seviyede (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  The Relationship between Judiciary and Politics in Islamic Thought: A Sociologi-cal Evaluation on Abū Ḥanīfa.Şaban Erdi̇ç - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (1):293-310.
  Makalenin konusu Ebû Hanîfe örneğinden hareketle İslam düşüncesinde yargı-siyaset ilişkisi-dir. Ebû Hanîfe’nin yaşadığı döneme kadar karizmanın dini ve siyasi kültürde gelişimine paralel olarak yargı-siyaset ilişkileri bağlamında İslam düşüncesinde bazı formlar çoktan ortaya çık-mıştı. Burada amaç İslam’ın henüz ikinci asrında yargı-siyaset ilişkilerini Ebû Hanîfe üzerinden anlamaya çalışmak ve dolaylı olarak da meselenin bugüne yansıyan yönlerine ışık tutmaktır. Bu yüzden farklı sosyolojik düzlemlerde inşa edilmiş Şiî, Haricî, Sünnî öteki formlar çalışma dışında tutulmuştur. Araştırma Ebû Hanîfe’nin; doktrini oluşturan Kur’an, sünnet ve sahabe uygulamaları (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  15
  Üniversite Öğrencilerinin Tasavvuf, Tarikat ve Rabıta Olgusuna Bakışı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği.Ramazan Akkir - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1273-1298.
  İslam'daki manevi hayatın ve ahlaki değerlerin ismi olan tasavvuf, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yerel ve evrensel birçok unsuru içinde barındıran bu akım, dinin maneviyat boyutunu ön olanda tutar. İslam toplumu, ruhi ve manevi değerlerin birçoğunu tasavvufa ve onun kurumsal ifadesi olan tarikatlara borçlu olduğu görülmektedir. Tasavvufun en önemli özelliklerinde birisi, bireyin gündelik hayatının akışına müdahil olmasıdır. Dinin bireyin dünyasına nüfuzu anlamına gelen dindarlık ise bireyin günlük dünyasının duygusal yönlerinde Sufizmin etkisiyle güçlü değişiklikler meydana getirmektedir. Bununla beraber tasavvuf, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  8
  Yunan trajedi̇leri̇nde çilginlik ve deli̇rme olgusuna bakiş.Yakup Akyüz - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:16-36.
  Çılgınlık ve ona bağlı oluşan delirme Yunan tragedyalarında kullanılan temel olgulardan biridir. Özellikle de Sophokles ve Euripides’sin oyunlarında sıklıkla karşımıza çıkar. Delirme, baht dönüşümünde meydana gelen mani ve melonkoli halleriyle ortaya çıkmaktadır. İntihar eylemi bazı trajik kişilerde delirme eyleminin sonunda acıya dayanamayıp ortaya konulan eylem olarak gözükmektedir.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  In the Context of the Reference Value of Western Theories an Assessment on the Trust Paradigm of Moroccan Philosopher Taha Abderrahmane.Soner GÜNDÜZÖZ - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (1):139-155.
  The Moroccan philosopher Taha Abderrahmane is one of the leading surviving philosophers of the Arab-Islamic world. His fields of study are issues such as logic, philosophy of language, moral philosophy and political theology. He built a holistic and versatile Islamic methodology in his works and formed a world of thought on the axis of trusteeship (divine contract and trust paradigm) and circulation tedavuliyya (pragmatic-word-action theory). Taha Abderrahmane has analyzed, criticized and constructed the Islamic thought tradition, which he handled with a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  17
  Concepts and Actions about The Night in The Qurʾān.T. O. K. Fatih - 2020 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (1):141-165.
  In the Qurʾān, the night which encompass half of human life, is expressed by various concepts. From sunset to sunrise (night), various moments of the time frame are also named with different words and concepts. On the other hand, besides sleep and rest, some worship and actions that are asked to be done at night are also mentioned in the Qur’ānic verses. Also sleep at night and the night itself is mentioned as a proof of Allah and an important blessing (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  Reading the Great Meaning and Action Operation That the Deconstructive View Performs in the Light of Philosophy of Language.Hasan Akay - 2021 - Akademik İncelemeler Dergisi 16 (2):270-283.
  Derrida, with the deconstruction philosophy, shook all movements, stances, remembering and forgetting, and changed the flow of the river of perception and thought with a deep and comprehensive operation of reasoning and perception. He has resurrected the understanding of fluidity, movement and process, which has been coming since Heraclitus and renewed in Nietzsche in its own way by formatting these concepts. It has changed the method of meaning and signification, redefining it as an event, an action. He used "writing" against (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark